Podmínky oddlužení

Neschopnost splácet své půjčky a závazky a potenciálně osobní bankrot jsou věci, které mohou potkat každého, ovšem ne každý člověk ve finančních problémech je vhodný adept na oddlužení. Soud pečlivě posuzuje, komu žádost o oddlužení schválí a komu ne.
 
Preciznost žádosti podané na soud například velmi ovlivňuje úspěšnost schválení. Abyste zjistili, zda vůbec má smysl žádost na soud podávat, přečtěte si, jaké podmínky pro oddlužení musíte splnit:
 

Podmínky oddlužení

K oddlužení je třeba:
  • mít dluhy po splatnosti alespoň 30 dní
  • 2 a více věřitelů
  • statut platební neschopnosti
  • schopnost splatit alespoň 30% dluhu za 5 let
 
Při oddlužení nejde:
  • mít dluhy z podnikání
  • pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy za posl. 5 let
 

Jak se oddlužení provádí

  • odprodejem veškerého majetku dlužníka, z čehož se provede úplná nebo částečná úhrada pohledávek věřitelům a případné zbývající dluhy jsou odpuštěny,
  • splátkovým kalendářem na 5 let tak, aby se za tuto dobu uhradilo alespoň 30% všech pohledávek, dlužníkovi přitom jeho majetek zůstává.
Aby vám bylo oddlužení krajským soudem schváleno, je nutné dodržet několik podmínek, které zmiňujeme výše.
 
 

Podání návrhu oddlužení

Posílá se na krajský soud příslušný k bydlišti dlužníka a smí být zaslán jen dlužníkem, nikým jiným.
 
Zhotovení návrhu není vůbec snadné a preciznost a správnost jeho provedení velmi ovlivňuje konečné rozhodnutí soudu! Proto byste se kvůli vyplnění návrhu oddlužení měli spojit s odborníkem a nevyplňovat si jej sami.
 
Je nutné uvést veškeré detaily, připojit příslušné přílohy a formuláře správně vyplnit. Díky nesprávně vyhotovenému návrhu je odmítnuto až 17 % veškerých žádostí.
 
Pro vyhotovení návrhu na oddlužení byste měli vyhledat odborníka a vše s ním konzultovat tak, aby váš návrh měl co největší šanci na úspěch! K Vašemu oddlužení tak dojde rychleji a vše proběhne hladce a bez zádrhelů.
 

Ukončení oddlužení

Když dlužník splnil veškeré podmínky dané soudem a za 5 let uhradil alespoň 30 % závazků, soud jej osvobodí od veškerých zbývajících dluhů a oddlužení je úspěšně u konce! Vy se tak okamžitě dostanete z tlaku věřitelů a svou finanční situaci vyřešíte.