Oddlužení fyzické osoby

Samotné oddlužení fyzické osoby musí být povoleno na základě návrhu krajského soudu. Návrh na oddlužení neboli osobní bankrot můžete podat osobně (případně může insolvenční řízení zahájit i věřitel). Když se s námi spojíte, pak vám ve spojení s obchodními zástupci - makléři návrh na osobní bankrot připravíme. Vy jej pouze doručíte na soud, čímž ušetříte spoustu času a starostí.

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

Pokud jde o způsob oddlužení, tak jej není možné zvolit. Návrh u soudu podávají samotní věřitelé. Pro úplnost si ovšem řekneme, jaký způsob oddlužení může nastat:

  1. Zpeněžnění majetkové podstaty. Výnos z prodeje souhrnu majetku dlužníka musí pokrýt minimálně 30 % z hodnoty přihlášených závazků věřitelů. Při tomto způsobu oddlužení se postupuje podle pravidel platných pro konkurs. Oddlužení je rychlejší.
  2. Plnění splátkového kalendáře. Dlužník je povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů. Je potřeba plnit mnoho povinností, které může kontrolovat insolvenční správce, ale i samotní věřitelé.

POZOR: Jakmile je oddlužení ukončeno, může dlužník požádat soud o prominutí závazků, díky čemuž mu může být uděleno osvobození od placení.

 

Oddlužení fyzické osoby je snadné

Oddlužení fyzické osoby je oproti např. oddlužení firmy nebo oddlužení podnikatelů snazší, nicméně i když jste fyzická osoba a chcete požádat o oddlužení a osobní bankrot, pak byste měli dbnát na to, jakým způsobem vyplníte a podáte žádost o oddlužení na soud.

Správnost a preciznost vyplnění žádosti o oddlužení bude hrát roli v tom, zda Vám soud osobní bankrot povolí. Proto je vhodné vyplnit žádost s odborníkem a nezkoušet to sami.