Co je potřeba doložit k oddlužení

Jestliže jste jste vhodný adept na oddlužení a osobní bankrot, náš konzultant Vám po telefonické analýze odešle seznam podkladů, které je třeba připravit. Mezi tyto dokumenty k doložení při oddlužení patří ty, které uvádíme v seznamu níže.
 

Co je třeba doložit při oddlužení:

  • výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
  • potvrzení o aktuálním příjmu
  • potvrzení o příjmech za poslední 3 roky
  • doklady o všech nesplatitelných závazcích s aktuálními dlužnými částkami a daty splátek
  • podklady od soudu, které jste obdrželi ohledně exekuce
  • rodné listy dětí, pokud k nim máte vyživovací povinnost a soudní rozhodnutí o výši výživného
  • soupis movitého i nemovitého majetku

Tyto dokumenty předáte našemu odbornému poradci oddlužení, který je zpracuje a vytvoří návrh oddlužení, která bude poté podána na soud.