Oddlužení poradna online

Potřebujete poradit s dluhy či oddlužením? Hrozí vám exekuce? Oddlužení poradna online je zde pro vás. Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších otázek týkajících se oddlužení či osobního bankrotu. Pokud zde nenajdete na svou otázku vhodnou odpověď, neváhejte nám napsat nebo zavolat. Ochotně vám poradíme.

 

Nejčastější otázky oddlužení

Komu je oddlužení určeno?

Oddlužení podle insolvenčního zákona je určeno pro právnické osoby nepodnikatele a všechny fyzické osoby, přičemž nejčastěji se v oddlužení nachází zaměstnanci, starobní a invalidní důchodci a rentiéři. Od 01. ledna 2014 mohou do oddlužení i podnikatelé, ale v tomto případě může nastat komplikace pro povolení, pokud má podnikatele závazky z podnikání.

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Dlužník musí splnit podmínky insolvenčního zákona, což znamená, že se musí nacházet v úpadku. Musí mít více než dva věřitele, peněžité závazky 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, nebo musí být ve stavu, kdy úpadek hrozí. Oddlužení bývá povoleno, pokud lze důvodně předpokládat, že v oddlužení dlužník uhradí nezajištěným věřitelům na jejich závazcích nejméně 30 % z jejich hodnoty.

Jak samotné oddlužení probíhá?

Samotné oddlužení musí být povoleno na základě návrhu krajského soudu. Návrh na oddlužení neboli osobní bankrot můžete podat osobně (případně může insolvenční řízení zahájit i věřitel). Pokud se s námi spojíte, pak vám ve spojení s obchodními zástupci - makléři návrh na osobní bankrot připravíme. Vy jej pouze doručíte na soud, čímž ušetříte spoustu času a starostí.

Lze způsob oddlužení ovlivnit? 

Co se týká způsobu oddlužení, tak jej není možné zvolit. Návrh u soudu podávají samotní věřitelé. Pro úplnost si ovšem řekneme, jaký způsob oddlužení může nastat:

  1. Zpeněžnění majetkové podstaty. Výnos z prodeje souhrnu majetku dlužníka musí pokrýt minimálně 30 % z hodnoty přihlášených závazků věřitelů. Při tomto způsobu oddlužení se postupuje podle pravidel platných pro konkurs. Oddlužení je rychlejší.
  2. Plnění splátkového kalendáře. Dlužník je povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů. Je potřeba plnit mnoho povinností, které může kontrolovat insolvenční správce, ale i samotní věřitelé.

Jaké podmínky je nutné při oddlužení splňovat?

Je třeba splnit řadu podmínek, například přesně dodržet zákonem stanovené postupy, dodržovat způsob oddlužení nařízený soudem, získat písemný souhlas osob zavazujících se v oddlužení spolu s dlužníkem aj.