STOP Exekucím.

STOP Tlaku věřitelů.

STOP Narůstání závazků.

Vše v souladu s Insolvenčním zákonem.

 

Pro:

>   fyzické osoby -nepodnikatele,

>   fyzické osoby -podnikatele (OSVČ),

>   manžele.

 

Víte, že nebudete schopni uhradit svým věřitelům řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků, ať již jde o úvěr, leasing, půjčku, hypotéku apod.?

Nezvládáte svým věřitelům splácet, hrnou se na Vás složenky, upomínky, předžalobní výzvy, volají inkasní agentury, exekutoři klepou na dveře?

Pak Vaši situaci může vyřešit ODDLUŽENÍ (známé též jako OSOBNÍ BANKROT), ve kterém "se zastaví" úroky či smluvní pokuty, případně se vyhnete nákladům za soudy s věřiteli, kteří by Vás v budoucnu žalovali. 

Oddlužení neboli osobní bankrot probíhá dvěmi způsoby:

- Soud stanoví splátkový kalendář pro závazky vašich věřitelů (tzv. oddlužení splátkovým kalendářem).

NEBO

- Insolvenční správce zpeněží Váš majetek (tzv. oddlužení zpeněžením majetkové podstaty).

Jeden z uvedených způsobů oddlužení bude soudem nebo věřiteli vybrán podle okolností konkrétního případu. Pokud se Vám v oddlužení podaří uhradit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek a neporušíte své povinnosti, které je třeba v oddlužení dodržovat, soud Vás osvobodí od povinnosti platit zbytek neuhrazených pohledávek veřitelů.

V praxi se však může stát, že zaplatíte ještě podstatně méně než 30% z celkové částky, kterou byste museli uhradit včetně úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších nákladů, pokud by nedošlo k jejich "zastavení" v oddlužením.